BEZPEČNOSTNÍ TECHNIKÉ SLUŽBY OCHRANY MAJETKU A OSOB 
SE SPECIALIZACÍ NA ÚČINNÉ PREVENTIVNÍ ZABEZPEČENÍ A PERIMETRICKÉ OCHRANY OBJEKTŮ

Chraňte své zdraví a majetek

ÚVOD     

Společnost SECO BOHEMIA s.r.o. byla založena, jako koncesovaná firma v roce 2000 a navázala na předchozí činnost K+K Kovo - elektro, ve Sdružení firem pro obvodové ochrany. Firmy ve sdružení působí od roku 1991 se specializací na venkovní a obvodové zabezpečení. Společnost jako první v České republice začala pro ochranu objektů, používat systémy Akčních obvodových ochran.

Společnost se rovněž od svého založení, zabývá vlastním vývojem elektromechanických systémů zabezpečení, některé z nově vyvinutých technických prostředků, jsou chráněny Úřadem průmyslového vlastnictví ČR.

Mnohaleté odborné zkušenosti pracovníků společnosti ve vývoji, poradenství, projekci, dodávkách, montážích a servisu zabezpečovacích systémů, jsou plně využívány k plné spokojenosti zákazníků.

Společností navržené procesy a zabezpečovací prostředky, jsou voleny s maximální pečlivostí a objektivností použití nejvhodnějšího adekvátního prostředku pro daný případ.

Uvedené zabezpečovací prostředky, jsou rovněž využívány, jako spolehlivé a účinné řešení ochrany proti veřejnému ohrožení.

Důvěryhodnost společnosti a jejich pracovníků, je potvrzena prověřením příslušných orgánů ČR a 
je mnohaletým členem Asociace technických bezpečnostních služeb Gremium Alarm, Hospodářské komory ČR, Eu Euroalarm a partnerem RTS.


  • PŘÍKLADY NĚKTERÝCH  POUŽÍVANÝCH ELEKTROMECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZABEZPEČENÍ

Akční obvodové ochrany - elektrická bezpečnostní oplocení (PREVNITVNÍ OCHRANNÉ A OBRANNÉ SYSTÉMY)

Nové generace systémů mříží (VHODNÉ ZEJMÉNA K ZABEZPEČENÍ STAVEBNÍK OTVORŮ A VSTUPŮ)

Pevná a mobilní oplocení s detekcí narušení 


  • CHRAŇTE SVÉ ZDRAVÍ, ŽIVOTY A MAJETEK ... novými systémy elektromechanického zabezpečení


Procesy a technologie zabezpečení, využívají v posledních letech s ohledem na stávající bezpečnostní situaci stále nové a účinnější prostředky ochrany.

Jedná se však převážně o náročná elektronická a nákladná zařízení, ve většině případů doplňující klasická základní mechanická zařízení ochrany nedovoleného vstupu do chráněných venkovních prostor a objektů.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Příkladem jsou zejména oplocení, mříže, ochranné konstrukce a další.  

Většina dosud používaných systémů zabezpečení, však vždy nemůže plnit funkci potřebné prevence, minimalizovat časovou prodlevu k zásahu, případně plnit ochranou a obranou funkci při nedovoleném vniknutí či pokusu o vniknutí do chráněného prostoru.

Uvedené nedostatky a další potřeby ochrany řeší ve značné míře dosud málo známé a využívané ELEKTROMECHANICKÉ ZÁBRANÉ SYSTÉMY.

Tyto systémy nejsou dosud obvykle uvedeny ve výčtu dosavadních zabezpečovacích prostředků.

Uvedené elektromechanické zábranné systémy v aplikacích, jako akční perimetrické ochrany - elektrická bezpečnostní oplocení, nové generace bezpečnostních mříží, ochranné elektromechanické konstrukce a další prokázaly v posledních letech své nesporné přednosti při ochraně důležitých objektů, včetně ochrany před veřejným ohrožením.

Jejich výhodou, jsou zejména prevence, odrazení potencionálního pachatele, okamžitá ochranná a obranná funkce, spolehlivost a účinnost i v těžkých klimatických podmínkách, nenáročnost na servis, nízké pořizovací náklady a další. .