PRODUKTY A NABÍZENÉ SLUŽBY


  • PORADENSTVÍ, KONZULTACE ZDARMA

Společnost SECO BOHEMIA s.r.o. v rámci svého odborného zaměření provádí dle potřeb zákazníka a situace zabezpečovaného objektu, návrh technického řešení s ohledem na maximální objektivnost výběru adekvátních zabezpečovacích prostředků.

  • PROJEKCE

Společnost navazuje na schválený návrh technického řešení, zpracováním projektové dokumentace pro dodávku a montáž v souladu s platnými normami, předpisy, platnou legislativou a montážními pokyny.

  • PRODUKTY


- AKTIVNÍ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - ELEKTROMECHANICKÝ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ SECO  Více info  zde


- BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽ - MŘÍŽOVÝ SYSTÉM S DETEKCÍ NARUŠENÍ SECO  
 Více info zdeBEZPECNOSTNI_MRIZ_-_MRIZOVY_SYSTEM_S_DETEKCI_NARUSENI_SECO.pdf                                                                                                                           

                                                   

- BEZPEČNOSTNÍ A DETEKČNÍ OCHRANNÁ KONSTRUKCE - ELEKTROMECHANICKÝ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ SECO 


- CHRÁNĚNÁ  ZÓNA S AKTIVNÍM ZABEZPEČENÍM - DETEKCE NARUŠENÍ OPLOCENÍ, MOBILNÍHO OPLOCENÍ A KONSTRUKCÍ SECO Více info zdeCHRANENA_ZONA_S_AKTIVNIM_ZABEZPECENIM_-_DETEKCE_NARUSENI_OPLOCENI__MOBILNIHO_OPLOCENI_A_KONSTRUKCI_SECO.pdf


- ELEKTRONICKÉ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY - EZS


- MECHANICKÉ SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ - MSZ, VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE OPLOCENÍ, BEZPEČNOSTNÍ NÁSTAVBY


- STAVEBNÍ PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S VÝŠE UVEDENÝMI ČINNOSTMI


  • SPECIALIZACE

 ELEKTROMECHANICKÉ ZABEZPEČOVACÍ PROSTŘEDKY A NOVÉ GENERACE MŘÍŽOVÉHO ZABEZPEČENÍ


  • SERVIS

Předepsané kontroly, revize a potřebný servis, jsou prováděny vyškolenými pracovníky společnosti SECO BOHEMIA s.r.o. na základě uzavřené servisní smlouvy, v rozsahu a termínech dohodnutých se zákazníkem. 


  •  INFORMACE PRO ODBORNOU VEŘEJNOST

Technické informace k uvedeným produktům společnosti v oboru ochrany majetku a osob, jsou uvedeny v produktových letácích.

Pro lepší orientaci v nových a účinných technických prostředcích zabezpečení, jsou tyto prostředky uvedeny v Nových Rochlových stavebních tabulkách, v datové základně RTS, kde projektanti, architekti, rozpočtáři a další, naleznou jednotlivé položky předmětných systémů zabezpečení a ochran

Naše firma nabízí bezplatnou technickou pomoc, školení a spolupráci při aplikacích uvedených systémů zabezpečení a ochran.

 .